Toelatingseisen voor certificaten

check je hier

Je kunt bij VAVO Haaglanden certificaten behalen voor losse vakken, bijvoorbeeld omdat je een bewijs van een afgerond vak, een certificaat dus, nodig hebt voor je vervolgstudie. Of omdat je het gewoon boeiend vindt. Als je hier voor kiest, ga je dus niet op voor een diploma, met alle verplichte (profiel)vakken en onderdelen (zoals het profielwerkstuk) die daar bij horen.

1) Officiële cijferlijst

Wij hebben in elk geval een officiële cijferlijst van de hoogst genoten middelbare schoolopleiding nodig om jouw aanmelding te beoordelen. Als je denkt dat een cijferlijst van het mbo, hbo of wo een beter beeld geeft van jouw voorkennis, dan kun je deze uploaden. (Als je eenmaal je vakken gekozen hebt, ontvang je op een gegeven moment een link naar een pagina waar je jouw cijferlijst kunt uploaden).

Of en hoeveel losse vakken je bij VAVO Haaglanden kunt volgen, hangt af van een aantal toelatingseisen. Check deze hieronder. Vragen? Kom dan voor advies naar school.

2) Toelatingseisen

Mavo

Ik ben op 1 augustus 2024, 20 jaar of jonger

o Je kiest maximaal vijf vakken per jaar

 • Je hebt enkele jaren les gehad in de onderbouw van mavo/havo/vwo

 • Als je een een buitenlands diploma of rapport hebt: waardering op niveau mavo-3 en qua Nederlandse taal op alle onderdelen minimaal niveau B1

Ik ben op 1 augustus 2024, ouder dan 20 jaar

 • Er zijn geen toelatingseisen, maar let op: voor het behalen van een deelcertificaat voor het profielwerkstuk, heb je te maken met andere toelatingsvoorwaarden die horen bij het mavo-examentraject.

 • We adviseren je om enkele jaren voortgezet onderwijs gevolgd te hebben.

 • Als je alleen onderwijs in het buitenland gevolgd hebt, adviseren we je om te starten met een kwalificatie die vergelijkbaar is met 2-3 jaar mavo of 2 jaar havo, én is het advies dat je Nederlandse taalvaardigheid op alle onderdelen (spreken, lezen, schrijven, luisteren) minimaal niveau B1 is.


Havo

Ik ben op 1 augustus 2024, 20 jaar of jonger

 • Je kiest maximaal 5 vakken per jaar.  

 • Je hebt een diploma op één van de volgende niveaus: mavo of vmbo-t / havo / mbo-4.

 • Je hebt een overgangsbewijs van havo-4 naar havo-5 / Je bent gezakt in havo-5

 • Als je een buitenlands diploma of rapport hebt: waardering op niveau havo-4 en qua Nederlandse taal op alle onderdelen minimaal niveau B1.

Ik ben op 1 augustus 2024, ouder dan 20 jaar

 • Er zijn geen toelatingseisen, maar let op: voor het behalen van een deelcertificaat voor het profielwerkstuk, heb je te maken met andere toelatingsvoorwaarden die horen bij het havo-examentraject.  

 • We adviseren je om één van de volgende kwalificaties te hebben: diploma mavo-tl / overgangsrapport havo-3 naar havo-4 / diploma mbo-4.

 • Als je alleen onderwijs in het buitenland gevolgd hebt, adviseren we je om een kwalificatie vergelijkbaar met havo-3 of havo-4, én is het advies dat je Nederlandse taalvaardigheid op alle onderdelen (spreken, lezen, schrijven, luisteren) minimaal niveau B1 is.


Vwo

Ik ben op 1 augustus 2024, 20 jaar of jonger

 • Je kiest maximaal 5 vakken per jaar.

 • Je hebt een overgangsbewijs van vwo-5 naar vwo-6 / Je bent gezakt in vwo-6.

 • Je hebt één van de volgende kwalificaties: havodiploma / havo-certificaten van de te volgen vakken / hbo-diploma dat aansluit bij de te volgen vakken / een certificaat op havoniveau van Wismon, Boswell-Bèta of CCVX.

  Of je hebt een buitenlands diploma met een waardering van minimaal havo 5 én is het verplicht dat je Nederlandse taalvaardigheid op alle onderdelen (spreken, lezen, schrijven, luisteren) minimaal niveau B2 is.

 • We adviseren je te starten met een havodiploma mét de te volgen vakken.

Ik ben op 1 augustus 2024, ouder dan 20 jaar

 • Je hebt een overgangsbewijs van vwo-5 naar vwo-6 / Je bent gezakt in vwo-6.

 • Je hebt één van de volgende kwalificaties: havodiploma / havo-certificaten van de te volgen vakken / hbo-diploma dat aansluit bij de te volgen vakken / een certificaat op havoniveau van Wismon, Boswell-Bèta of CCVX.  

 • Of je hebt een buitenlands diploma met een waardering van minimaal havo 5 én is het verplicht dat je Nederlandse taalvaardigheid op alle onderdelen (spreken, lezen, schrijven, luisteren) minimaal niveau B2 is.

 • We adviseren je te starten met een havodiploma mét de te volgen vakken.

Ik wil van profiel (studierichting) veranderen

 • Je hebt een havodiploma

 • Je hebt een vwo-diploma (met een ander profiel).

 • Je hebt een overgangsbewijs van vwo-5 naar vwo-6 / Je bent gezakt in vwo-6

 • We adviseren je om nieuwe vakken éérst bij havo te volgen.