Toelatingseisen

Na je eerste aanmelding ontvang je een bevestiging van aanmelding. Maar let op: daarmee wordt je nog niet automatisch tot de school én de gekozen opleiding toegelaten. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om hiervoor tijdig twee dingen te regelen: (1) Zorg ervoor dat wij de nodige documenten hebben voor jouw toelaatbaarheid tot de school; (2) Check met onze toelatingseisen of jij ook écht de gekozen opleiding mag volgen; of vraag ons om daarover mee te denken.

Toelaatbaar tot de school

Je moet op 1 augustus 2024 minimaal 16 jaar zijn om onderwijs bij een vavo te volgen. Dat is een landelijke regeling. Daarnaast heeft VAVO Haaglanden een aantal inschrijfdocumenten nodig, die je zult kunnen uploaden na het kiezen van je vakken.

In alle gevallen hebben wij de cijferlijst nodig van de hoogst genoten opleiding van jouw middelbare school. Deze officiële cijferlijst (een rapport of diploma of eindlijst) moet het schoolstempel bevatten en de naam van de schoolmedewerker die deze ondertekend heeft.

 • Ik ben 18 jaar of ouder op 1 oktober 2024. Wij hebben jouw officiële cijferlijst nodig.

 • Ik ben 16 of 17 jaar op 1 augustus 2024. Afgelopen jaar zat ik op een middelbare school. Je mag bij vavo onderwijs volgen, als de middelbare school jou wil uitbesteden. Dit betekent dat je ingeschreven blijft staan bij je middelbare school, maar deze school besteedt het schoolgeld (dat ze krijgt van de overheid) dan uit aan VAVO Haaglanden. Vraag de decaan of teamleider van jouw school om hulp bij het aanmelden. Je krijgt bij het aanmelden het verzoek om een ‘verklaring uitbesteding’ te laten invullen door een bevoegd persoon. 

 • Ik ben 17 jaar op 1 augustus 2024. Afgelopen jaar volgde ik het mbo. Je mag bij vavo onderwijs volgen, als de leerplichtambtenaar in jouw gemeente hiervoor toestemming geeft. Vraag eventueel de studieloopbaanbegeleider of zorgcoördinator van jouw mbo-school voor hulp bij het vinden van een leerplichtambtenaar. Deze ambtenaar kan de toestemmingsverklaring (of vragen) mailen naar: intake@vavohaaglanden.nl.

 • Ik heb niet in Nederland op school gezeten. Je mag bij vavo onderwijs volgen. Je kunt je alvast zonder Burgerservicenummer (BSN) aanmelden: stuur dan een e-mail naar info.vavo@rocmondriaan.nl en geef aan dat je geen BSN-nummer hebt. Let op: voor je officiële inschrijving is een BSN-nummer wél vereist. Bij het aanmelden wordt gevraagd om een buitenlandse cijferlijst én een bewijs van je Nederlandse taalvaardigheid te uploaden. Je buitenlandse cijferlijst laat VAVO Haaglanden (gratis) waarderen door de instantie SBB/Nuffic. Als je cijferlijst niet in het Nederlands, Engels, Frans, Duits of Spaans is, dan moet er een officiële vertaling bijgedaan worden, want de instantie waardeert alleen cijferlijsten in deze talen. 

Toelaatbaar tot de gekozen opleiding

Check welke toelatingseisen er bij onze opleidingen horen.

Mavo

Havo

Atheneum

Gymnasium

VAVO Haaglanden

Iedereen is welkom bij het VAVO. Het onderwijs kenmerkt zich door:

Persoonlijke aandacht

Volwassen benadering

Bijles en hulp bij plannen

Gemotiveerde omgeving

Leuke activiteiten tussendoor

thumbnail

VAVO = Doelgericht

Dankzij het VAVO kan ik sneller mijn doelen bereiken

Arwin Prins (20)

“Bij VAVO Haaglanden word je best losgelaten. Huiswerk maken is je eigen verantwoordelijkheid. Belangrijk dus, dat je er echt voor gaat.”

Jessica (26) volgt een tweejarig havo-traject bij VAVO Haaglanden.

"Ik wilde altijd al de luchtvaart in om piloot te worden. Ik had zoiets van: nu ga ik het gewoon proberen! Toen belde ik met het vavo en niet veel later startte ik met mavo. Hierna ga ik 2 jaar havo doen en daarna hbo."

Zjordan Frans (25) volgt mavo bij VAVO Haaglanden.

"Ik wilde niet nóg langer studeren in het hbo, maar zo snel mogelijk naar de universiteit. Dus heb ik besloten om naar het vavo te gaan om mijn vwo-diploma te behalen."

Arwin Prins (20) volgt een tweejarig vwo-traject bij VAVO Haaglanden.

Lessen en roosters

Je krijgt les van goed opgeleide docenten (met bijna allemaal een eerstegraads bevoegdheid).  

 • Per vak twee lessen van 90 minuten. 

 • Daglessen tussen 8:30 en 17:15 uur. Avondlessen (bij een paar vakken of om roostertechnische redenen) voor havo en vwo tussen 18:00 en 21:15 uur.  

 • Iedere student heeft een uniek vakkenpakket en dus een persoonlijk rooster.  

 • Stabiel jaarrooster. Alleen wijzigingen bij onverwachte omstandigheden, zoals wisseling van een docent.  

 • Avondlessen havo bij: Nederlands, Engels, wiskunde A, wiskunde B.   

 • Avondlessen vwo bij: Nederlands, Engels, natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde A, wiskunde B. 

 • Bijna geen lesuitval.  

 • Gratis extra bijles.