Behaal een certificaat

in één jaar

Je kunt bij VAVO Haaglanden certificaten behalen voor losse vakken, bijvoorbeeld omdat je een bewijs van een afgerond vak, een certificaat dus, nodig hebt voor je vervolgstudie. Of omdat je het gewoon boeiend vindt. Als je hier voor kiest, ga je dus niet op voor een diploma, met alle verplichte (profiel)vakken en onderdelen (zoals het profielwerkstuk) die daar bij horen.

1) Check de toelatingseisen

Wij hebben in elk geval een officiële cijferlijst van de hoogst genoten middelbare schoolopleiding nodig om jouw aanmelding te beoordelen. Als je denkt dat een cijferlijst van het mbo, hbo of wo een beter beeld geeft van jouw voorkennis, dan kun je deze uploaden. Als je eenmaal je vakken gekozen hebt, ga je vanzelf door in het aanmeldproces en ontvang je een link naar een pagina waar je jouw cijferlijst kunt uploaden.

Of en hoeveel losse vakken je bij VAVO Haaglanden kunt volgen, hangt af van een aantal toelatingseisen. Bekijk deze hier. Vragen? Kom dan voor advies naar school.

2) Kies hier je vakken

Sommige vakken kun je in de avond volgen tussen 18.00u en 21.15u.

Na de diploma- en certificatenuitreiking aan het eind van het schooljaar, geeft VAVO Haaglanden de resultaten door aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) voor het diplomaregister. De verwerking door DUO duurt altijd enkele weken.

VAVO Haaglanden

Iedereen is welkom bij het VAVO. Het onderwijs kenmerkt zich door:

Persoonlijke aandacht

Volwassen benadering

Bijles en hulp bij plannen

Gemotiveerde omgeving

Leuke activiteiten tussendoor

thumbnail

Duur van de opleiding

Je volgt je vak één jaar. Je maakt twee of drie schoolexamens en maakt eindexamen in mei.

“Bij VAVO Haaglanden word je best losgelaten. Huiswerk maken is je eigen verantwoordelijkheid. Belangrijk dus, dat je er echt voor gaat.”

Jessica (26) volgt een tweejarig havo-traject bij VAVO Haaglanden.

"Ik wilde altijd al de luchtvaart in om piloot te worden. Ik had zoiets van: nu ga ik het gewoon proberen! Toen belde ik met het vavo en niet veel later startte ik met mavo. Hierna ga ik 2 jaar havo doen en daarna hbo."

Zjordan Frans (25) volgt mavo bij VAVO Haaglanden.

"Ik wilde niet nóg langer studeren in het hbo, maar zo snel mogelijk naar de universiteit. Dus heb ik besloten om naar het vavo te gaan om mijn vwo-diploma te behalen."

Arwin Prins (20) volgt een tweejarig vwo-traject bij VAVO Haaglanden.

Belangrijke datums

Belangrijke datums 

  • Open informatieavond: 4 juli, 18:00-21:00 uur 

  • Aanmelden voor schooljaar 2023-2024:  

  1. Zondag 13 augustus is de laatste aanmeld dag voor wie zeker wil zijn van een volledig vakkenpakket. 

  2. Tussen 14 augustus en 10 september is aanmelden mogelijk, maar niet voor vakken die dan al vol zitten. Studenten komen in klassen die al begonnen zijn. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het inhalen van leerachterstanden. 

  • Introductieweek: voor een kennismaking met school en medestudenten, het rooster, inlogcodes, ondertekening van de onderwijsovereenkomst: vanaf woensdag 23 augustus 

  • Start lessen: vanaf maandag 28 augustus 

  • Schoolexamens: in november, januari, maart 

  • Centraal examens: mei.