Documenten voor je inschrijving

download je hier

Verklaring uitbesteding

Ben je 16 of 17 jaar op 1 augustus 2024, maar nog geen achttien? En zat je afgelopen jaar op een middelbare school? Of ben je meerderjarig en wil je middelbare school (om bijzondere redenen) jouw onderwijs bij VAVO Haaglanden bekostigen ? In deze gevallen moet de middelbare school jou uitbesteden. Vraag de decaan of teamleider van jouw school om hulp bij het aanmelden. Je krijgt bij het aanmelden het verzoek om een ‘verklaring uitbesteding’ te laten invullen door een bevoegd persoon, en dat te uploaden op jouw aanmeldpagina. Download dit formulier hier: Verklaring uitbesteding.

Verklaring afgesloten vak(ken)

Heb je vakken afgerond (op een hoger opleidingsniveau) die niet op je (eind)rapport of diploma staan, zoals maatschappijleer of het profielwerkstuk? Laat dan ook het formulier 'afgesloten vak(ken)' invullen en uploaden op jouw aanmeldpagina. Download dit formulier hier: Verklaring afgesloten vak(ken).

Verklaring leerplichtambtenaar

Ben je op 1 augustus 2024 nog 17 én zat je afgelopen schooljaar op het mbo of langer dan een jaar niet op school? Dan hebben wij een Verklaring nodig van de leerplichtambtenaar van jouw woongemeente. De leerplichtambtenaar moet jou dan namelijk toestemming te geven om een opleiding bij VAVO Haaglanden te volgen. Neem contact op met de gemeente van jouw woonplaats en vraag naar de leerplichtambtenaar voor hulp hierbij.

Als je 18 wordt tussen 1 augustus en 1 oktober 2024

Je hoeft, naast je cijferlijst, geen andere officiële documenten te uploaden. In dit geval betaalt de overheid jouw lesgeld. Na je inschrijving bij VAVO Haaglanden, ontvang je hier bericht over van duo.nl. Je betaalt wél boeken en andere leermiddelen.